‚Tvoje rodina ani nenajde tvé tělo.‘ Praktikující Fa-lun Kung popsala, jak ji mučili v Číně (2023)

V roce 1997 začala praktikovat Fa-lun Kung, což prý velmi pomohlo jejímu zdraví. Více než 30 jejích příbuzných, sousedů a kolegů se k ní postupně připojilo. Po zákazu hnutí v roce 1999 se odmítla své víry vzdát, stejně jako její nebližší rodina. Říká, že rodiče i manžel zemřeli na následky pronásledování, její mladší sestra byla ubita ve svých čtyřiceti letech. Jümej Liou žije nyní ve Finsku.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Čínské velvyslanectví: Fa-lun Kungje původcem lží a problémů


Redakce oslovila velvyslanectví, které ale na otázky zaslané emailem nereagovalo. Na veřejné slyšení vlistopadu vSenátu, které řešilo represe duchovního hnutí Fa-lun Kung vČíně i za účasti Jümej Liou, zástupce velvyslanectví nedorazil. Ztohoto důvodu uveřejňujeme staršívyjádření pro Český rozhlas Plus z28. června 2017. Za čínské velvyslanectví tehdy odpověděl třetí tajemník QI Dazhuang:

„Dovolíme si zde seznámit Vás s postojem čínské vlády k používání lidských orgánů. Čínská vláda důsledně dodržuje řídící zásady Světové zdravotnické organizace týkající se používání lidských orgánů. V posledních letech čínská vláda dále posílila regulaci používání orgánů. V roce 2007 vydala a implementovala Státní rada ČLR Zákon o transplantacích lidských orgánů, v němž stanovila nezbytné zásady pro dárcovství a transplantace, a to např. že dárcovství orgánů musí být dobrovolné a bezplatné, je zakázán prodej orgánů, občané mají právo darovat či nedarovat své orgány a žádná organizace nebo jednotlivec nesmí nutit, podvodně lákat nebo pobízet druhé k dárcovství orgánů.

Čínská vláda pevně dodržuje mezinárodně uznávané etické zásady týkající se nakládání s orgány a zároveň v souladu s domácími podmínkami podporuje čínské občany, aby po smrti darovali své orgány, provádí spravedlivou distribuci orgánů a sledovatelné řízení, přísně kontroluje transplantace od živých dárců, náležitě zajišťuje ochranu práv dárců i příjemců orgánů a podporuje další vývoj regulace používání orgánů v rámci právního řádu.

Problematika tzv. odebírání orgánů praktikujícím Falun Gong je naprostá fikce a vážně postrádá faktické důkazy. Návrh Evropského parlamentu ve věci Falun Gong, který zmiňujete a který prošel Evropským parlamentem bez ohledu na fakta, byl mluvčím Ministerstva zahraničních věcí ČLR rezolutně popřen. Hnutí Falun Gong je čínskou vládou zakázáno a označeno jako zlá sekta. Falun Gong je původcem lží a problémů. Doufáme, že lidé ze všech společenských vrstev rozpoznají proti čínskou podstatu hnutí Falun Gong a nebudou nadále klamáni jeho lži.“

(Video) Falun Dafa and lawmakers condemn China for religious persecution

Jümej Liou sama ztratila práci, byla opakovaně unášena policií, při domovních prohlídkách přišla o úspory. V detencích pak zažila na třicet různých metod mučení. Ke třem letům vězení byla odsouzena poté, co ze zahraničí podala žalobu na tehdejšího prezidenta Ťiang Ce-mina. Ještě strašnější než mučení je podle paní Liou odebírání orgánů zaživa, které prý skutečně probíhá.

(Video) Falun Gong reax on allegations of satellite hacking

Jaká je Vaše osobní zkušenost?
V lednu 2001 jsem šla na náměstí Tchien-an-men do Pekingu, abych tu rozvinula transparent s nápisem ‚Fa-lun Dafa je úžasný‘. Policisté z Pekingu, kteří mě unesli, mi řekli: ‚Když nám nepovíš své jméno a adresu, rozřežou ti břicho a tvoje játra a srdce půjdou na orgánové transplantace. Tvoje rodina ani nenajde tvé tělo.‘ Myslela jsem si, že je to jen zastrašování, ale teď vím, že k nedobrovolným transplantacím dochází dodnes.

V roce 2006 jsem osobně volala do nemocnice v Šanghaji, když jsem se snažila to prošetřit. A někdo z personálu požádal doktora, který také operoval, aby mi odpověděl na mé otázky. Potvrdil mi, že k odebírání orgánů zaživa skutečně dochází.

Jümej Liou

Jümej Liou pracovala jako manažerka v petrochemických závodech ve městě Fu-šun. Byla i středně postaveným kádrem čínské komunistické strany. V Česku vystoupila při veřejném slyšení v Senátu v listopadu.

(Video) Chinese authorities reject Falun Gong allegations of organ harvesting

Potom, co mě v Pekingu zatkli, jsem prošla zdravotními testy včetně odběru krve. Osm nebo devět lidí šlo do jiné místnosti a analyzovali výsledky. Nic se pak nestalo. Asi proto, že moje krev a tkáně neseděly s parametry potenciálního příjemce orgánů.

Jak s vámi pak zacházeli dál?
Lidé, kteří neuvedou své jméno, jsou za to trestáni. Mě například skupina policistů tahala za vlasy a přivazovala mne za ně ke zdi. To je důvod, proč jsem tehdy přišla o třetinu vlasů. Pak mě připoutali na speciální prkennou lavici a dalším velkým prknem s nápisem Fa-lun Dafa mi ‚houpali‘ po tváři.

Jak dlouho to trvalo?
Na té lavici jsem byla dvacet sedm dní. Dostala jsem menstruaci, ale nedovolili mi vyměňovat si hygienicképotřeby, nesměla jsem na záchod. V důsledku toho mi pak menstruační kalíšek vrostl do masa.

'Jako by mi srdce rozřezával nůž.' Annie Yang: žena, které čínský lágr vysál barvu zvlasů Číst článek

Po podání žaloby na Ťiang Ce-mina jste byla v detenčním centru v Tielingu. Co se dělo tam?
Dali mi na krk železný kruh a hlavu mi tímto způsobem připoutali na ulici k zemi. Pak mě pouty k zemi připevnili celé tělo s roztaženýma rukama a nohama. Takhle jsem strávila 58 dní na ulici. Potom mě odsoudili na tři roky. Po těch 58 dnech jsem nemohla jíst. Krmili mě násilím a podávali mi nějaké léky, které mi poškodily nervový systém. Jeden člověk mi řekl, že po dobu těch tří let mě ani nepropustí, ale ani nenechají zemřít. Z toho by se každý člověk zbláznil.

A jak jste to tedy přežila?
Pak se můj mozek scvrknul, atrofoval. Končetiny jsem necítila, byly jako hadrové, umírala jsem. A dozorci se rozhodli, že mě propustí do lékařského ošetření, na zdravotní prohlídku. Báli se, že bych jim tam umřela pod rukama.

A jak jste se pak dostala na svobodu?
Podařilo se mi uprchnout. Ilegálně jsem se dostala z Číny do Kambodže a odtud pak na Tchaj-wan. Tam jsem podala žádost o status uprchlíka v kanceláři OSN. Organizace mne pak poslala do Finska.

Čínské velvyslanectví: Fa-lun Kungje původcem lží a problémů


Český rozhlas Plus oslovil velvyslanectví, ale na otázky zaslané emailem nereagovalo. Na veřejné slyšení vlistopadu vSenátu, které řešilo represe duchovního hnutí Fa-lun Kung vČíně i za účasti Jümej Liou, zástupce velvyslanectví nedorazil. Ztohoto důvodu uveřejňujeme staršívyjádření z28. června 2017. Za čínské velvyslanectví tehdy odpověděl třetí tajemník QI Dazhuang:

„Dovolíme si zde seznámit Vás s postojem čínské vlády k používání lidských orgánů. Čínská vláda důsledně dodržuje řídící zásady Světové zdravotnické organizace týkající se používání lidských orgánů. V posledních letech čínská vláda dále posílila regulaci používání orgánů. V roce 2007 vydala a implementovala Státní rada ČLR Zákon o transplantacích lidských orgánů, v němž stanovila nezbytné zásady pro dárcovství a transplantace, a to např. že dárcovství orgánů musí být dobrovolné a bezplatné, je zakázán prodej orgánů, občané mají právo darovat či nedarovat své orgány a žádná organizace nebo jednotlivec nesmí nutit, podvodně lákat nebo pobízet druhé k dárcovství orgánů.

Čínská vláda pevně dodržuje mezinárodně uznávané etické zásady týkající se nakládání s orgány a zároveň v souladu s domácími podmínkami podporuje čínské občany, aby po smrti darovali své orgány, provádí spravedlivou distribuci orgánů a sledovatelné řízení, přísně kontroluje transplantace od živých dárců, náležitě zajišťuje ochranu práv dárců i příjemců orgánů a podporuje další vývoj regulace používání orgánů v rámci právního řádu.

Problematika tzv. odebírání orgánů praktikujícím Falun Gong je naprostá fikce a vážně postrádá faktické důkazy. Návrh Evropského parlamentu ve věci Falun Gong, který zmiňujete a který prošel Evropským parlamentem bez ohledu na fakta, byl mluvčím Ministerstva zahraničních věcí ČLR rezolutně popřen. Hnutí Falun Gong je čínskou vládou zakázáno a označeno jako zlá sekta. Falun Gong je původcem lží a problémů. Doufáme, že lidé ze všech společenských vrstev rozpoznají proti čínskou podstatu hnutí Falun Gong a nebudou nadále klamáni jeho lži.“

Lucie Vopálenská Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 09/04/2023

Views: 6523

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.