10 Halimbawa Ng Kaugalian Ng Mga Pilipino - QnA (2023)

10 Halimbawa Ng Kaugalian Ng Mga Pilipino - QnA (1)

10 halimbawa ng kaugalian ng mga pilipino

Daftar Isi

1. 10 halimbawa ng kaugalian ng mga pilipino


1.) Ang pagsunod sa Filipino time o ang pagdating sa mga pupuntahan ng hindi nakaayon sa tamang oras.

2.) Ang pagsisimula ng paghahanda ng pasko sa Setyembre.

3.) Pagsabi ng po at opo.

4.) Pagmamano

5.) Pagkakaroon ng bayanihan.

6.) Pagiging takot sa Diyos.

7.) Masayahing mga paghahanda kasama ang buong pamilya.

8.) Pagbubuklod ng mag-anak.

9.) Pagsasama sama tuwing mayroong okasyon.

10.) Ang mga paniniwala na mula sa mga Tsino.

WC! Good luck and pls give the brainliest crown <3


2. Punan ng mga salita ang patlang upang mabuoang konsepto ng aralin. Piliin ang sagot sa loob ngkahon.Ap 110esin #7 a poSagisagkaugalianTradisyonpagyamaninAng pamamanhikan, pagsasama-samang pamilya ( closed family ties ) at pagkahilig sapista ng mga Pilipino ay halimbawa ngPagiging magalang, magalingmakisama, madasalin, matulungin at pagigingmalikhain ayna dapatnating taglayin bilang mga Pilipino.anahaw, sipa,Lupang Hinirang,inikling, bulaklak ay mgaayo ay Pilipino.na​


Answer:

Tradisyon

Kaugalian

Sagisag

#CarryOnLearning

Answer:

1. Tradisyon

2. Kaugalian

3. Sagisag

yan po ang alam ko


3. konklusyon tungkol sa kurribusyon ng sinaunang kabilasiidi sa paka-buo ng lipunan at pagkakilanlang Pilipino. Halimbawa Pananamit atPalamuti Kaugalian sa Pagpapangalan Kaugalian sa paglilibing Paniniwalasa mga Espiritu at Diyos sa Kalikasan Paanap ng Islam sa PilipinasSistema ng Pagsulat at Edukasyon Musi.. at Sayaw Panitikan at SiningPanahanan ng Sinaunang Pilipino Estruktura at Estilo ng mga Pilipino.Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Pag-aralang mabuti ang mga katanungan.Ang titik na nasa simula ang magbibigay ng klu sa tamang sagot.1. Anong Bang tawag sa alpabeto ng mga sinaunang Filipino?2. Anong Bay isang sayaw para sa paglilibing ng yumaongnakaranas ng marahas na kamatayan ng mga Ifugao?3. Anong Kito ay gamit ng mga taga Bontok na pinatutunoggamit ang ilong?4. Anong Kang tawag sa diyos ng Ifugao?5. Anong Tang awit ng paggawa ng bangka?Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Kompletuhin ang Timeline. 10 puntos1200130014001500​


Answer:

mga ispanyol Ang sumakop sa pilipinas


4. A. Isulat ang A kung ang tinutukoy sa pahayag ay awiting bayan at B kung bulong,1. Tinatawag itong kantahing bayan na may damdamin, kaugalian, karanasan,o hanapbuhay.2. Ito ay matandang uri ng panitikan na lumitaw bago ang mga Kastila3. Ito ay matandang orasyon ng mga sinaunang tao,4. Ito ay isang panalangin na ginagamit upang makamit ang ang kanais-naisna pangyayari sa hinaharap.5. Ito ay naglalarawan sa mga ugali ng Pilipino.6. Ginagamit ito upang humingi ng paumanhin sa lamang lupa.7. Pagbibigay-galang o pagpapasintabi sa pook o bagay.8. Ilan sa halimbawa nito ay oyayi, kundiman at kumintang.9. Isinasalin ito sa kamag-anak para malayo sa kapahamaakn.10. Nagbibigay aliw sa mga Pilipino.pakisagot po NG maayos​


Answer:

abbbbaaabb

sana makatulong ito

Answer:

1.A

2.B

3.B

4.B

5.A

6.A

7.B

8.A

9.B

10.A

Explanation:

YAN PO YUNG SAGOT KO SANA MAKATULONG


5. tama o mali 1.ang kultura ng pilipinas o kalinganan ng pilipinas ay pinaghalong implowensya ng mga katutubong tradisyon.2.may mga kaugaliang pilipino tayo na maiuugnay sa ating kultura . ang halimbawa nito ay bayanihan.3.ang kultura ay tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar gaya ng klima lokasyon hugis at topograpya anyong tubig angyong lupa at mineral4.may kaugnayan ang lokasyon kultura at uri ng kabuhayan sa pagkakakilanlan ng pilipino 5.mahahalagang salik ang kultura sa paraan ng hanapbuhay at lokasyon ng mga pangkat mamamayan6.ang lokasyon ay ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng tao ng lipunan o komunidad7.ang bahagi ng kultura ay tradisyon paniniwala kaugalian wika at batas8.ang tradisyon ay ang mga pagdiriwang o selebrasyon na nakabatay sa paniniwala ng isang pangkat ng tao9.may dalawang uri ng kultura ito ay materyal at di materyal 10.mayaman at makulay ang kulturang pilipino


Answer:

1. Tama

2. Tama

3.Tama

4.tama

5.tama

6. diko aure pero i think mali

7tama

8.tama

9.tama

10.tama

Explanation:

sana makahelp po

Answer:

1.tama

2.tama

3.tama

4.tama

5.tama

6.tama

7.tama

8.tama

9.tama

10.tama

correct me if im wrong:))


6. buuin ang mga pahayag nang may paggalang sa ideya at opinyon.1. Bagaman kakaiba ang itsura ng mga katutubo____________.2. Ang mga pangkat etniko ay kapwa ko pilipino, sapagkat_____________.3.Kapag may mga dayuhang pumupunta sa pilipinas at hindi ko maiintindahan ang kanilang wika ako ay__________.4.Ang mga katutubo ay may sariling pamamaraan ng pagsamba sa kanilang Diyos kung kaya__________.5. Ang lahat ng mga tao ay may pagkakatulad__________.6. Ang lahat ng tao ay nararapat makatanggap ng mabuting pagtrato dahil__________.7. Ang maaari kong magawa upang matulungan ang mga dayuhan ay ang mga sumusunod__________.8. Ang natatanging kaugalian ng mga katutubo ay ang __________.9. Maganda ang kultura ng mga pilipino tulad ng __________.10. Ang pagkakaalam ko sa kultura ng mga dayuhan, halimbawa ang mga ________ at _________.​


Answer:

dahil sa kinagisnang kultura

Explanation:

dahil simula pala ito na ang kanilang

kultura


7. 1. Patuloy sa paglalakad habang inaawit ang pambansang awit. 2. Ang kultura ng isang bansa ay binubuo ng dalawang bahagi- materyal at di-materyal. 3. Ang paglalagay ng tato sa katawan ay isang halimbawa ng di-materyal na kultura. 4. Tiklopin ng maayos ang watawat. 5. Suotin ang sombrero habang nag flag ceremony. 6. Igalang ang paniniwala at tradisyon ng iba. 7. Ikahiya ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino. 8. Irarap ang pag-awit ng Lupang Hinirang. 9. Tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar ang heograpiya. 10. Sa isang pamilyang Pilipino, ang ina ang siyang namumunoanswer:1. star is 2.3.4.5.6.7.8.9.10.i hope it helps ​


Answer:

1.t

2.t

3.m

4.m

5.t

6.t

7.t

8.m

9.t

10.t


8. Gawain Bilang 2Buuin ang mga pahayag nang may paggalang sa anumang ideya/opinion sapamamagitan ng palitang pagsagot.1. Bagaman kakaiba ang itsura ng mga katutubo,__________2. Ang mga pangkat etniko ay kapwa ko Pilipino, sapagkat_________3. Kapag may mga dayuhang pumupunta sa Pilipinas at hindi komaintindihan ang kanilang wika, ako ay_____________4. Ang mga katutubo ay may sariling pamamaraan ng pagsamba sa kanilangDiyos kung kaya__________5. Ang lahat ng mga tao ay may pagkakatulad__________6. Ang lahat ng tao ay nararapat makatanggap ng mabuting pagtrato dahil_________7. Ang mga maaari kong magawa upang matulungan ang mga dayuhan ayang mga sumusunod_______8. Ang natatanging kaugalian ng mga katutubo ay ang__________9. Maganda ang kultura ng mga Pilipino tulad ng__________10. Ang pagkakaalam ko sa kultura ng mga dayuhan, halimbawa ay ang__________​


Answer:

1.filipino parinn sila

2.kami ay mag ka iba

3.mabait

4.mapang husga

5.kumain ng gulay

6.laging tumulong sa kapwa

7.maging magalang

8.maging mabuting anak

9.kumain ng madami

10.mag j*kol lagi

Answer:

1.espituhin parin Sila dahil pilipino parin Sila

2.may dugo silang pilipino at Di ko Sila ikinahihiya

3.mag aaral Ng mabuti at SA oras namay kakausap sakin na dayuhan maayoskong maiintindihan

4.irerespeto ko it kahit ano man Ang kanilang paniniwala

5.kaya kailangan respetuhin Ang iyong kapwa tao

6.iisa lng Naman taong lahat may pagkakaiba lng Ng konti

7.na Ako dapat ay rumespeto,gumalang,at wag Sila pag usapan Kung masama Ang iyong naiisip at itago nalang SA sarili

8.mapagmahal SA kanilang mga kapwa tao/kapwa katutubo Sila ay matatapang,makabansa,makatradisyon,at makatao

9.mga sayaw natin tulad Ng tinikling

10.pag-gawa Ng mga cellphone

Explanation:


9. Gawain sa Pagkatuto Bilang 8: Lagyan ng bituin ( ) ang bilang kung tama at tatsulok ( ) kung Mali 1. Patuloy sa paglalakad habang inaawit ang pambansang awit. 2. Ang kultura ng isang bansa ay binubuo ng dalawang bahagi- materyal at di-materyal. 3. Ang paglalagay ng tato sa katawan ay isang halimbawa ng di-materyal na kultura. 4. Tiklopin ng maayos ang watawat. 5. Suotin ang sombrero habang nag flag ceremony. 6. Igalang ang paniniwala at tradisyon ng iba. 7. Ikahiya ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino. 8. Irarap ang pag-awit ng Lupang Hinirang. 9. Tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar ang heograpiya. 10. Sa isang pamilyang Pilipino, ang ina ang siyang namumuno.​


Answer:

1.tatsulok

2.⭐

3.tatsulok

4.⭐

5.tatsulok

6.⭐

7. tatsulok

8. tatsulok

9.⭐

10.tatsulok

Explanation:

SANA MAKATULONG po pa brainliest pls

Answer:

1.▴

2.⭐

3.⭐️

4.⭐️

5.▴

6.⭐️

7.▴

8.▴

9.⭐️

10.⭐️/▴

Explanation:

hope it's help


10. Gawain sa Pagkatuto Bilang 8:Tama o Mali. Isulat ang sagot sa sagutang papel.1.Patuloy sa paglalakad habang inaawit ang pambansang awit.2. Ang kultura ng isang bansa ay binubuo ng dalawang bahagi- materyal at di-materyal.3. Ang paglalagay ng tato sa katawan ay isang halimbawa ng di-materyal na kultura4. Tiklopin ng maayos ang watawat.5. Suotin ang sombrero habang nag flag ceremony.6. Igalang ang paniniwala at tradisyon ng iba.7. Ikahiya ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino.8. Irarap ang pag-awit ng Lupang Hinirang.9. Tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar ang heograpiya.10. Sa isang pamilyang Pilipino, ang ina ang siyang namumuno.​


Answer:

1.mali

2.tama

3.tama

4.tama

5.mali

6.tama

7.mali

8.mali

9.tama

10.tama

Answer:

1.Mali

2.Tama

3.Mali

4.Tama

5.Mali

6.Tama

7.Mali

8.Mali

9.Tama

10.Mali

Explanation:

I hope it helped


11. Panuto: Isulat ang TAMA kung Tama ang ipinahahayag ng pangungusap at MAL naman kung Maliang isinasaad nito.1. Patulo sa paglalakad habang inaawit ang pambansang awit.2. Ang kultura ng isang bansa ay binubuo ng dalawang bahagi -materyal at di-materyal.3. Ang paglalagay ng tato sa katawan ay isang halimbawa ng di-materyal nakultura.4. Tiklupin ng maayos ang watawat.5. Suotin ang sombrero habang nag flag ceremony.6. Igalang ang paniniwala at tradisyon ng iba.7. Ikahiya ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino.8. Irarap ang pag-awit ng Lupang Hinirang.9. Tutmutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar ang heograpiya.10. Sa isang pamilyang Pilipino, ang ina ang siyang namumuno.​


Answer:

1.MALI

2.TAMA

3.MALI

4.TAMA

5.MALI

6.TAMA

7.MALI

8.MALI

9.TAMA

10.TAMA

Explanation:

CARRY ON LEARNING

HOPE IT HELPS

PA BRAINLIEST PO


12. Gawain sa Pagkatuto Bilang 8: Lagyan ng bituin ( ) ang bilang kung Tama at tatsulok ( ) kung Mali. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1.Patuloy sa paglalakad habang inaawit ang pambansang awit. 2. Ang kultura ng isang bansa ay binubuo ng dalawang bahagi- materyal at di-materyal. 3. Ang paglalagay ng tato sa katawan ay isang halimbawa ng di-materyal na kultura. 4. Tiklopin ng maayos ang watawat. 5. Suotin ang sombrero habang nag flag ceremony. 6. Igalang ang paniniwala at tradisyon ng iba. 7. Ikahiya ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino. 8. Irarap ang pag-awit ng Lupang Hinirang. 9. Tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar ang heograpiya. 10. Sa isang pamilyang Pilipino, ang ina ang siyang namumuno.


Answer:

1.×

2.✓

3.✓

4.✓

5.×

6.✓

7.×

8.×

9.✓

10.×

Explanation:

tara 1v1 ml


13. 1. bagaman kakaiba Ang itsura ng mga katutubo_______.2. Ang mga pangkat etniko ay kapwa ko pilipino sapagkat sila ay mga______.3. kapag may mga dayuhang pumupunta sa pilipinas at hindi ko maintindihan ang kanilang wika, ako ay______.4. ang mga katutubo ay may sariling pamamaraan ng pagsamba sa kanilang diyos kung kaya_______.5. ang lahat ng mga tao ay may pagkakaiba ng_______.6. ang lahat ng mga tao ay nararapat makatanggap nang mabuting trato dahil________.7. ang maaring kung magawa upang makatulong ang mga dayuhan ay_______.8. ang natatanging kaugalian ng mga katutubo ay ang_____.9. maganda ang kultura ng mga pilipino tulad ng_______.10. ang pagkakaalam ko sa kultura ng mga dayuhan halimbawa ay ang____. ​


Answer:

1J

2D

3B

4G

5F

6A

7E

8.D

9C

10.I

Answer:

1.j

2.d

3.b

4.g

5f

6a

7e

8d

9c

10i

Explanation:

H


14. Buuin ang mga pahayag nang may paggalang sa anumang ideya/opinyon.Piliin sa loob ng kahon ang angkop na karugtong na pariralang bubuo ng pahayag.Titik lamang ang isulat sa sagutang papel.1. Bagaman kakaiba ang itsura ng mga katutubo _____________.2. Ang mga pangkat etniko ay kapwa ko Pilipino, sapagkat sila ay mga_____________.3. Kapag may mga dayuhang pumupunta sa Pilipinas at hindi komaintindihan ang kanilang wika, ako ay _____________.4. Ang mga katutubo ay may sariling pamamaraan ng pagsamba sa kanilangDiyos kung kaya ____________.5. Ang lahat ng mga tao ay may pagkakaiba ng ____________.6. Ang lahat ng mga tao ay nararapat makatanggap ng mabuting pagtrato dahil____________.7. Ang mga maaari kong magawa upang matulungan ang mga dayuhan ay____________.8. Ang natatanging kaugalian ng mga katutubo ay ang ___________.9. Maganda ang kultura ng mga Pilipino tulad ng _____________.10.Ang pagkakaalam ko sa kultura ng mga dayuhan, halimbawa ay ang_____________.


Answer:

1 D

2 C

3 F

4 A

5 G

6 J

7 E

8 I

9 H

10 B

HOPE IT HELPS


15. Gawain sa Pagkatuto Bilang 8: Lagyan ng bituin ( ) angbilang kung Tama at tatsulok ( ) kung Mali. Isulat ang sagotsa sagutang papel.1.Patuloy sa paglalakad habang inaawit ang pambansang awit.2. Ang kultura ng isang bansa ay binubuo ng dalawang bahagi-materyal at di-materyal.3. Ang paglalagay ng tato sa katawan ay isang halimbawa ngdi-materyal na kultura.4. Tiklopin ng maayos ang watawat.5. Suotin ang sombrero habang nag flag ceremony.6. Igalang ang paniniwala at tradisyon ng iba.7. Ikahiya ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino.8. Irarap ang pag-awit ng Lupang Hinirang.9. Tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar angheograpiya.10. Sa isang pamilyang Pilipino, ang ina ang siyan


Answer:

1. X

2./

3./

4./

5./

6./

7.X

8.X

9./

10.?


16. Panuto: Lagyan ng bituin () ang bilang kung tama at tatsulok i(A) kung Mali.1. Patuloy sa paglalakad habang inaawit ang pambansang awit.2. Ang kultura ng isang bansa ay binubuo ng dalawang bahagi- materyalat di-materyal.3. Ang paglalagay ng tato sa katawan ay isang halimbawa ng di-materyal na kultura.4. Tiklopin ng maayos ang watawat.5. Suotin ang sombrero habang nag flag ceremony.6. Igalang ang paniniwala at tradisyon ng iba.7. Ikahiya ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino.8. Irarap ang pag-awit ng Lupang Hinirang.9. Tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar ang heograpiya.10. Sa isang pamilyang Pilipino, ang ina ang siyang namumuno.​


Answer:

1.triangle

2.star

3.star

4.star

5.triangle

6.star

7.triangle

8.triangle

9.star

10.triangle


17. a. d. alamat а. b. bugtong Kwentong bayan 4. Ang kulturang paniniwala a. Materyal . a. paniniwala b. kultura 3. Ito ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay sa pinagmulan ng isang bagay, c. pamahiin ay mga bagay na hindi nahahawakan o di-nahihipo tulad ng kaugalian, b. Di-materyal d. baybayin c. namamana 5. Ito ay ang sariling sistema ng pagbabasa at pagsusulat ng mga katutubong Pilipino. Alamat b. Di-materyal c. namamana d. baybayin 6. Bilang paggalang sa mga nakakatanda gumagamit tayo ng ate, kuya, tito, tiya at iba pa. Ito ay halimbawa ng a. paniniwala b. pagkain c. kaugalian d. tradisyon 7. Alin sa mga sumusunod ang HINDI halimbawa ng kaugalian ng mga Pilipino. pagmamano b. paggamit ng po at opo c. makasarili d. matulungin 8. Bathala ang tawag sa itinuturing na panginoon ng ating mga ninuno. Itinuturing nila itong pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito ay kanilang a. paniniwala b. kultura c. kaugalian d. tradisyon ay magandang pag-uugali ng mga Pilipino na namana pa natin sa ating mga ninuno. a. pagdalo sa pista b. panghaharana c. pagmamano d. pagluluto 10. Bilang isang tayo ay may pagkakakilanlan na ating pinapahalagahan hanggang sa kasalukuyan at ito ay ang ating kultura. a. Pilipino b. Amerikano c. Hapones d. dayuhan a. 9. Ang II. Isulat sa bilang ang letrang T kung ang isinasaad ng pangungusap ay Tama, at M kung ang pangungusap ay Mali. 11. Baybayin ang tawag sa sinaunang sistema ng pagbabasa at pagsusulat bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. 12. Ang patintero ay isang uri ng katutubong laro . 13. Ang Alamat ng Bayabas ay kwentong pambata. 14. Ang pagmamahal sa pamilya ay likas sa ating mga Pilipino. 15. Ang paggalang sa mga nakatatanda tulad ng paggamit ng po at opo ay likas sa atin.​


Answer:

ano yan

palagay Ng tanong Ng maayos

Explanation:

paayos po Ng tanong next time


18. 1. Bagaman kakaiba ang itsura ng mga kakatubo ________.2.Ang mga pangkat etniko ay kapuwa ko Pilipino, sapagkat sila ay mga __________.3.Kapag may mga dayuhang pumupunta sa Pilipinas at hindi ko maintindihan ang kanilang wika, ako ay __________.4.Ang mga kakatubo ay may sariling pamamaraan ng pagsamba sa kanilang Diyos kung Kay's ________.5.Ang lahat ng mga tao may pagkakaiba ng ________.6.Ang lahat ng mga tao ay nararapat makatanggap ng mabuting pagtrato dahil ________.7.Ang mga maaari kong magawa upang matulungan ang mga dayuhan ay ________.8.Ang natatanging kaugalian ng mga kakatubo ay ang _________.9.Maganda ang kultura ng mga Pilipino tulad ng _________.10.Ang pagkakaalam ko sa kultura ng mga dayuhan, halimbawa ay ang _________.a.nararapat din natin silang igalang b.magalang na nakikilig sa kanila c.katutubong Pilipino d.dapat din nating irespeto ang kanilang karapatan e.may sariling karapatan din sila f.paniniwalag.pagiging magalang sa lahat ng pagkakataon h.tanggapin at tratuhin nang maayosi.pagtanggap ng maayos sa kapwa-taoPlease po paki sagot ng maayos​


Answer:

1.a

2.c

3.b

4.a

5.f

6.e

7.h

8.g

9.i

10.h

Explanation:

sana makatulong


19. III. Buuin ang mga pahayag nang may paggalang sa ideya/opinion Isulat ang sagot sa sagutang papel.1.Bagaman kakaiba ang itsura ng mga katutubo________. 2. Ang mga pangkat etniko ay kapuwa ko Pilipino, sapagkat________. 3. Kapag may mga dayuhang pumupunta sa Pilipinas at hindi ko maintindihan ang kanilang wika, ako ay___________. 4. Ang mga katutubo ay may sariling pamamaraan ng pagsamba sa kanilang Diyos kung kaya_________. 5. Ang lahat ng mga tao ay may pagkakatulad_______. 6. Ang lahat ng tao ay nararapat makatanggap ng mabuting pagtrato dahil______. 7. Ang maaari kong magawa upang matulungan ang mga dayuhan ay ang mga sumusunod__________. 8. Ang natatanging kaugalian ng mga katutubo ng mga katutubo ay ang________. 9. Maganda ang kultura ng mga Pilipino tulad ng______. 10. Ang pagkakaalam ko sa kultura ng mga dayuhan, halimbawa ang mga_____at_____. Patulong po pls. ​


Answer:

1. Dapat parin natin igalang kahit iba ang kanilang itsura

2. Dahil mag kaiba ang amin lahi

3. Gagamit ng makabagong teknolohiya upang i translate ang ang kanilang mga sinabi at patuluyin ko sa aking bahay


20. Gawain sa Pagkatuto Bilang 8: Lagyan ng bituin (*) ang bilang kung Tama at tatsulok (A) kung Mali. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Patuloy sa paglalakad habang inaawit ang pambansang awit. 2. Ang kultura ng isang bansa ay binubuo ng dalawang bahagi- materyal at di-materyal. 3. Ang paglalagay ng tato sa katawan ay isang halimbawa ng di-materyal na kultura. 4. Tiklopin ng maayos ang watawat. 5. Suotin ang sombrero habang nag flag ceremony. 6. Igalang ang paniniwala at tradisyon ng iba. 7. Ikahiya ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino. 8. Irarap ang pag-awit ng Lupang Hinirang. 9. Tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar ang heograpiya 10. Sa isang pamilyang Pilipino, ang ina ang siyang namumuno.​


Answer:

1.Mali

2.Tama

3.Mali

4.Tama

5.Mali

6.Tama

7.Mali

8.Mali

9.Tama

10.Mali

Explanation:

I hope it helped

#LearningIsFun

#AdvancedMerryChrisţmas


21. 1. Panuto: Isulat sa sagutang papel ang Tama kung wasto ang ipinahahayag ng pangungusap at Mall kung hindi wasto ang pahayag 1. Kultura ang tawag sa paraan ng pammuhay ng mga tao. Ito ang nagbibigay sa isang bansa ng kaniyang sariling pagkakakilanlan 2. Nakikilala tayo bilang isang lahi sa pamamagitan ng ating pagkain, pananamit, mga laro, kuwento, mga pambansang sagisag, kaugalian o mga gawi 3. Bilang isang Pilipino, hindi tungkulin nating alamin, alagaan, pagyamanin, at ipagpatuloy ang kultura natin 4. Masarap sa pakiramdam na alam m ang iyong pinagmulan ang pamana ng iyong lahi. 5. Ipagmalaki natin ang ating kulturang kinagisnan dahil iyan ang tatak ng tunay na pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. 6. Ang sinaunang kultura ng mga Pilipino ay hindi mayaman sa mga awitin. 7. Ang mga magagandang kaugalian at pagpapahalaga sa nakakatanda ay halimbawa ng di- material na kultura 8. Ang laro, sayaw, awit, pagkain at kuwento ay halimbawa ng material na kultura. 9. Ang mga Pilipino ay kilala sa buong mundo sa kanilang natatanging pagpapahalaga sa kultura 10. May sarili nang sistema ng pagbasa at pagsulat ang mga katutubong Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. 11. Dapat igalang ang mga matatanda sa lahat ng pagkakataon. 12. Ang paggalang ay maipakikita sa iba't-ibang paraan.​

SAGOT PO AY
1 TAMA
2 TAMA
3 MALI
4 TAMA
5 TAMA
6 mali
7 tama
8 tama
9 tama
10 tama
11 tama
12 tama

22. a. nararapat din natin silang igalangb. magalang na nakikinig sa kanilac. katutubong Pilipinod dapat din nating irespeto ang kanilang karapatane. may sariling karapatan din silapaniniwala8 pagiging magalang sa lahat ng pagkakataonh. tanggapin at tratuhin nang manyosi. pagtanggap ng maayos sa kapwa tao1. paglinang ng ating buhay1. Bagaman kakaiba ang itsura ng mga katutubo2. Ang mga pangkat etniko ay kapwa ko Pilipino, sapagkat sila ay mgasa3. Kapag may mga dayuhang pumupunta Pilipinas at hindi komaintindihan ang kanilang wika, ako ay4. Ang mga katutubo ay may sariling pamamaraan ng pagsamba sa kanilangDiyos kung kaya5. Ang lahat ng mga tao ay may pagkakaiba ng6. Ang lahat ng mga tao ay nararapat makatanggap ng mabuting pagtrato dahil7. Ang mga maaari kong magawa upang matulungan ang mga dayuhan ay8. Ang natatanging kaugalian ng mga katutubo ay ang9. Maganda ang kultura ng mga Pilipino tulad ng10. Ang pagkakaalam ko sa kultura ng mga dayuhan, halimbawa ay ang​


Answer:

SORRY PO BUT DI PO NAKAAYOS UNG MGA LETTRRS

SASAGUTIN KOPO SANA

Answer:

wala po bang pagpipilian?


23. Panuto: Isulat ang I sa patlang kung ang pahayag ay TAMA at M kungang pahayag ay MALI.1. Ang kultura ng Pilipinas o kalinangan ng Pilipinas aypinaghalong impluwensiya ng mga katutubong tradisyon.2. May mga kaugaliang Pilipino tayo na maiuugnay sa atingkultura. Ang halimbawa nito ay BAYANIHAN.3. Ang kultura ay tumutukoy sa pisikal na katangian ng isanglugar gaya ng klima, lokasyon, hugis at topograpiya, anyongtubig, anyong lupa at mineral.4. May kaugnayan ang lokasyon, kultura at uri ng kabuhayansa pagkakakilanlan ng Pilipino.5. Mahalagang salik ang kultura sa paraan ng hanapbuhay atlokasyon ng mga pangkat ng mamamayan.6. Ang lokasyon ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ngisang pangkat ng tao ng lipunan o komunidad.7. Ang bahagi ng kultura ay tradisyon, paniniwala kaugalian,wika at batas.8. Ang tradisyon ay ang mga pagdiriwang o selebrasyon nanakabatay sa paniniwala ng isang pangkat ng tao.9. May dalawang uri ng kultura, ito ay materyal at di-materyal.10. Mayaman at makulay ang kulturang Pilipino.​


Answer:

t

m

m

t

t

t

m

t

m

t

Explanation:

tama po yan sure akoo

Answer:

1. T2. T3. T4. T5. T6. M7. T8. T9. T (?)10. T

#CarryOnLearning


24. Panuto Isulat ang T sa patlang kung wasto ang isinasaad ng pa1. Patuloy sa paglalakad habang inaawit ang pambansang awit.2. Ang kultura ng isang bansa ay binubuo ng dalawang bahagi-materyal at di materyal.3. Ang paglalagay ng tato sa katawan ay isang halimbawa ngdi-materyal na kultura.4. Tiklopin ng maayos ang watawat,5. Suotin ang sombrero habang nag flag ceremony.6. Igalang ang paniniwala at tradisyon ng iba7. Ikahiya ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino.8. Irarap ang pag-awit ng Lupang Hinirang.9. Tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar angheograpiya10. Sa isang pamilyang Pilipino, ang ina ang siyang namumuno​


Answer:

1.Tama

2.Tama

3.Tama

4.Tama

5.Mali

6.Tama

7.Mali

8.Mali

9.Tama

10.Mali

Explanation:

sana po makatulong

Answer:

10 t

9 t

8t

7 t

6 t

5 t

4 t

3t

2 t

1t


25. 1.Bagaman kakaiba ang itsura ng mga katutubo _____________. 2.Ang mga pangkat etniko ay kapuwa ko Pilipino, sapagkat sila ay mga_____________. 3.Kapag may mga dayuhang pumupunta sa Pilipinas at hindi ko maintindihanang kanilang wika, ako ay _____________. 4.Ang lahat ng mga tao ay may pagkakaiba ng ____________. 5.Ang lahat ng mga tao ay nararapat makatanggap nang mabuting pagtratodahil ____________. 6.Ang maaari kong magawa upang matulungan ang mga dayuhan ay____________. 7.Ang natatanging kaugalian ng mga katutubo ay ang ___________. 8.Maganda ang kultura ng mga Pilipino tulad ng _____________. 9.Ang pagkakaalam ko sa kultura ng mga dayuhan, halimbawa ay ang_____________. 10.Ang mga katutubo ay may sariling pamamaraan nang pagsamba sa kanilangDiyos kung kaya ____________.​


Answer:

1.pagkmakabayan

2.kasipagan

3.katapatan

4.katapangan

5.pagkakaisa

6.pagmamahal sa kalayaan

7.magkamalikhain

8.pagkamatulungin


26. Gawain Bilang 2Buuin ang mga pahayag nang may paggalang sa anumang ideyalopinion sapamamagitan ng palitang pagsagot.1. Bagaman kakaiba ang itsura ng mga katutubo,2. Ang mga pangkat etniko ay kapwa ko Pilipino, sapagkat3. Kapag may mga dayuhang pumupunta sa Pilipinas at hindi komaintindihan ang kanilang wika, ako ay4. Ang mga katutubo ay may sariling pamamaraan ng pagsamba sa kanilangDiyos kung kaya5. Ang lahat ng mga tao ay may pagkakatulad6. Ang lahat ng tao ay nararapat makatanggap ng mabuting pagtrato dahil7. Ang mga maaari kong magawa upang matulungan ang mga dayuhan ayang mga sumusunod8. Ang natatanging kaugalian ng mga katutubo ay ang9. Maganda ang kultura ng mga Pilipino tulad ng10. Ang pagkakaalam ko sa kultura ng mga dayuhan, halimbawa ay ang​


Explanation:

1. Sila parin ay kapuwa nating Pilipino.

2. Iisang diwa lamang ang namamagitan sa bawat kapuwa Pilipino.

3. Naiingganyo matuto ng Ingles upang makausap at makaintindihan ang mga dayuhan.

4. Nirerespeto ko ang kanilang mga paniniwala.

5. Pero hindi tayo magkakaparehas ng mga personalidad.

6. Lahat ng tao ay pantay-pantay

7. Pagbibigay malasakit, pagturing sakanila ng katulad sa kapuwa Pilipino, at paggalaw sa pamamaraang sila ay komportable.

8. Pagiging mapag malasakit sa mga kapuwa katutubo at mga dayuhan pa man.

9. Kaisipang kolonyal, Rehiyonalismo, Pagtanaw ng utang na loob, Pakikisama at Pagkamatipid.

10. Hapones ay ang pagkakaroon ng malaking pagpapahalaga sa pamilya.


27. TeliwaAn Sosyo Kultural at pamumuhaye mga PilipinoArataatPilipinoattheyhurtAn apto ay wa ar innist para maisens *******Jinan tamang batang hinggil sa bonyo kuorela Poljanamga Pilipino Ang aralin ito ay tungkol SenyoBoliticalPamumuhayadeleyapaniniwalaCredisyonraplaway ito na pong-araw araw na pamumuhay. nabakambik100Drayon upang maipaliwanag ang mgabetSagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan, matatalakay ang paraannaprelihiyong Islam sa Pilipinas. Manusuri ang pagkakapareho at pagkakaibakagawiang panlipunan ng mga Pilipino sa kasalukuyan at makabuo okoplusyon tungkol sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnansa pakang lipunan at pagkakilanlang Pilipino. Halimbawa PananamitPalamut Kaugalian sa Pagpapangalan Kaugalian sa paglilibing paniniwalaHa mga Espiritu at Diyos sa Kalikasan Paglaganap ng lolam ma pilipinasSistema ng Pagsulat at Edukasyon Musika at Sayaw Panittan at SininePanahanan ng Sinaunang Pilipino Estruktura at Estilo ng mga PilipinoGawain sa Pagkatuto Bilang Baki aralans. mabuti ang mga katanunganAng titik na nasa simula ang magbibigay ng ku sa tamang sagot.ang tawag sa alpabeto ng mga sinaunang Filipinoay isang sayaw para sa paglilibing ng yumaongnakaranas ng marahas na kamatayan ng mga Ifugao?ito ay gamit ng mga taga Bontok na pinatutunogang tawag sa diyos ng Ifugao?ang awit ng paggawa ng bangka?Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Kompletuhin ang Timeline. 10 puntos1300140015001. Anong B2. Anong B3. Anong Kgamit ang ilong?4. Anong K5. Anong T1200​


Answer:

sorry po Hiram thefirst

Step-by-step explanation:

asia Pacificregionandand


28. buuin ang mga pahayag ng may paggalang sa ideya o opinyon isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.1. bagaman kakaiba ang itsura ng mga katutubo____________2.ang mga pangkat etniko ay kapwa ko pilipino,sapapagkat_________ 3.kapag may mga dayuhang pumupunta sa pilipinas at hindi ko maintindihan ang kanilang wika ako ay_________4.ang mga katutubo ay may sariling pamamaraan ng pagsamba sa kanilang diyos kung kaya___________5. ang lahat ng mga tao ay may pagkakatulad__________6.ang lahat ng tao ay nararapat makatanggap ng mabuting pagtrato dahil__________7.ang maaari kong magawa upang matulungan ko ang mga dayuhan ay ang mga sumusunod___________8.natatanging kaugalian ng mga katutubo ng mga katutubo ay ang__________9.maganda ang kultura ng mga pilipino tulad ng__________10.ang pagkakaalam ko sa kultura ng mga dayuhan halimbawa ng mga__________ at_________NEED ANSWER PO ​


Answer:

1.kailangan natin silang igalang.

2.lahat tauo ay ginawa ng diyos...Yung lang naisip ko

3.rerespetuhin ko sila

4.iba iba tayo ng paniniwala

5.dahil anak tayo ng diyos...sorry

6.gusto natin na itrato ka nila ng maayos...sorry...

7.batiin...yun lang naisip ko

8.di ko po alam

9.sapatos,sombrero at iba pa

10.Di ko po alam

CORRECT ME IF I'M WRONG


29. 1. Panuto: Basahing mabuti ang mga pangungusap. Sagutin kung TAMA O MALI ang isinasaad nito. Isulatang sagot sa patlang.TAMA1. Ang dalawang uri ng kulturang Pilipino ay materyal at di materyal.TAMA2. Ang kulturang Pilipino ay nagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa.3. Tangkilikin ang kultura, kwento at kaugalian ng mga dayuhan.4. Ugaliin ang pagbabasa at pakikinig ng mga kwentong bayan, alamat at epiko ng bansa.5. Ang paggalang sa mga nakatatanda ay halimbawa ng kulturang di materyal.6. Dapat nating paunlarin ang mga kulturang dala sa atin ng mga dayuhan.7. Ang epiko ay pasalitang anyo ng panitikan na matatagpuan sa mga grupong etniko.8. Ang baybayin ang tawag sa sinaunang sistema ng pagbasa.9. Mayaman ang Pilipinas sa ibat-ibang kulturang minana sa mga dayuhan.10. Ang awiting Pilipino ay naglalarawan ng mga saloobin ng mga Pilipino sa buhay.[tex]salamat[/tex]1. tama2. tama3. tama4. tama5. tamasana po makatulong po sa inyo​


Answer:

may sagot na pala e bat kapa nag question


30. Gawain Bilang 3: Panuto: Basahin ang sumusunod na aytem, tukuyin kung anong uri ng paghihimagsik ni Balagtas ito kabilang. Pile ang letra lamang ng wastong sagot sa loob ng kahon at isulat sa patlang. 1. Noon ay iisa ang kapangyarihan ng simbahan at pamahalaan. 2. Ang unang tumalakay sa kanser ng lipunan ay si Francisco Balagtas. 3. Ukolito sa agwat ng pagtula at pananagalog ni Balagtas sa panahong iyon. 4. May maling mga kaugalian na ang mga Pilipino ito ang ipinaliwanag ni Balagtas. 5. Nakalusot sa sensura ang Florante at Laura dahil nakukulong ito tungkol sa relihiyon. 6. Ipinahayag ni Balagtas sa kanyang himagsik ang maling pagpapalayaw sa mga anak. 7. Mahigpit na ipinagbawal ang mga babasahin at pamamahayag na laban sa pamahalaan. 8. Halimbawa ng maling ugali ng mga Pilipino ang pang-aagaw sa iba ng pag-ibig o kasintahan. 9. Ang mga kalupitan at masamang pamamalakad ng pamahalaang Kastila ay isiniwalat ni Balagtas 10. Pinatunayan ng makata na mali ang pahayag na ang mga Muslim o moro ay di nakakakilala sa Panginoon A. Laban sa Mababang Uri ng PanitikanB. Laban sa Hidwaang PananampalatayaC. Laban sa Maling KaugalianD. laban sa Malupit na Pamahalaan​


Answer:

1.A

2.B

3.C

4.A

5.D

6.A

7.B

8.C

9.D

10.D

Explanation:

pa brainlist:=)

#brainlyph.angelo


References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 10/21/2023

Views: 6150

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.